Ибн Таус аль-Хилли жжет опять!

19 ноября, 2012 в 11:51 дп | Опубликовано в Alimlər / Ученые, Hədis elmi/Наука о хадисах | Оставьте комментарий
Метки:

Во имя Аллаха!

Мы уже говорили с вами о том, как шиитский автор ибн Таус, попросту украл книгу другого шиитского автора.

И мы вновь возвращаемся к ибн Таусу, чтобы обсудить его честность в передачи преданий!  Continue Reading Ибн Таус аль-Хилли жжет опять!…

Абу Джафар ат-Туси и его книга по Риджалу

19 ноября, 2012 в 11:37 дп | Опубликовано в Alimlər / Ученые, Hədis elmi/Наука о хадисах | Оставьте комментарий

Во имя Аллаха!

Риджал это наука о передатчиках хадисов. Абу Джафар ат-Туси один из крупнейших авторов рафидитов. Они называют его не иначе как «шейх ат-таифа».

Так вот этот шиитский шейх в своем Риджале допустил не мало упущений, и не раз противоречил сам себе! Continue Reading Абу Джафар ат-Туси и его книга по Риджалу…

Джафар Субхани — лжец и манипулятор!

18 ноября, 2012 в 4:35 пп | Опубликовано в Alimlər / Ученые, Kitablarının təhrifi/ Искажение книг, Şiə kitablardan scan olunmuş səhifələr, Şiə yalanı/Ложь рафидитов | 2 комментария

Во имя Аллаха!

Речь идет о нашем современнике шейхе шиитов Джафаре Субхани.

В своей книге «Мута аль-Хадж аля Давиль Китаб ва Сунна»  этот манипулятор привел предание из сборника Суннан Тирмизи: Continue Reading Джафар Субхани — лжец и манипулятор!…

Шейх Шиитов Садук и его добавление в тексты преданий

18 ноября, 2012 в 1:13 пп | Опубликовано в Alimlər / Ученые, Hədis elmi/Наука о хадисах, Kitablarının təhrifi/ Искажение книг | 2 комментария

Во имя Аллаха.

Шиитский мухадис Юсуф аль-Бахрани в своей книге «Хадаиг ан-надира», обсуждая одно предание сказал: Continue Reading Шейх Шиитов Садук и его добавление в тексты преданий…

Ибн Таус аль-Хилли — шиитский автор вор

18 ноября, 2012 в 1:04 пп | Опубликовано в Alimlər / Ученые, Kitablar/Книги, Kitablarının təhrifi/ Искажение книг, Müxtəlif | 1 комментарий

Во имя Аллаха.

Известный шиитский автор и шейх ибн Таус аль-Хилли (ум 664 х), которого шейхуль ислам ибн Таймия описал как рассказывающего лживые истории, был помимо всего плагиатором. Continue Reading Ибн Таус аль-Хилли — шиитский автор вор…

Şiə Bəhrani: Saduq hədislərə öz şərhini daxil edərdi

18 апреля, 2012 в 1:06 дп | Опубликовано в Alimlər / Ученые, Kitablarının təhrifi/ Искажение книг, Sünnə müdafiəsi/ Защита сунны, Şubhələrə rədd/Ответ на сомнения | 2 комментария

Şiə alimi Yusuf əl-Bəhrani öz «Hədaiq ən-nadira» kitabında başqa şiə alimi ibn Babaveyh əl-Qummi barədə deyib:

والظاهر أن هذا التفسير من كلام الصدوق ، الذي يدخله غالبا في الأخبار

Tərcümə:

Və zahirən bu təfsir Saduqın sözlərindəndi, hansıları ki o tez tez xəbərlərə salardı

Əbu Hureyranın hədisləri izah edərkən onları şərh etdiyini istehza edən şiələrin, ən məşxur alimlərdən biri öz sözlərini hədislərin arasına tez-tez soxardı!


Entries и - комментарии feeds.