Город Фатима

4 февраля, 2014 в 6:05 пп | Опубликовано в Media/Медия, Video/Видео, Şiə əqidəsi/ Вера шиитов, Şiə yalanı/Ложь рафидитов | Оставьте комментарий

Иблис проявление Аллаха — Камаль Хейдари

4 февраля, 2014 в 6:02 пп | Опубликовано в Media/Медия, Video/Видео, Şiə əqidəsi/ Вера шиитов | Оставьте комментарий

Подарок Камалю Хейдари

4 февраля, 2014 в 6:01 пп | Опубликовано в Sünnə müdafiəsi/ Защита сунны, Video/Видео, Şiə əqidəsi/ Вера шиитов, Şubhələrə rədd/Ответ на сомнения | Оставьте комментарий

Шииты и Коран Опровержение из первых уст

4 февраля, 2014 в 5:57 пп | Опубликовано в Quran/Коран, Video/Видео, Şiə əqidəsi/ Вера шиитов | Оставьте комментарий

Имамитские авиалинии

30 июня, 2013 в 7:46 дп | Опубликовано в Şiə əqidəsi/ Вера шиитов, Şiə kitablardan scan olunmuş səhifələr | Оставьте комментарий

phill

Шейх шиитов аль-Бахрани передал в своей книге «Мадинатуль маджаиз» (5/10):

madinatul majaiz

madinatul majaiz text

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перевод:

Маррат ибн Кубайса передал: Сказал мне Джабир ибн Йазид аль-Джуфи: Я видел нашего господина аль-Бакира (мир ему), когда он сделал слона из глины. Он сел на него, и взмыл в воздух, улетев в Мекку, и вернулся. Я (Маррат) не поверил ему, до тех пор пока не увидел аль-Бакира, и сказал ему: Джабир рассказал мне о тебе то-то и то-то. И сделал он подобную же вещь (еще одного слоника) и взял меня с собой в Мекку и обратно.

Али Корани и путь к Аллаху

12 апреля, 2013 в 5:51 пп | Опубликовано в Media/Медия, Şiə əqidəsi/ Вера шиитов | Оставьте комментарий

Şiə təvəsül neyə deyir?

24 марта, 2013 в 7:34 пп | Опубликовано в Video/Видео, Şiə əqidəsi/ Вера шиитов | 1 комментарий

Имамат и пророк Юнус (алайхи салам)

16 декабря, 2012 в 11:08 дп | Опубликовано в Şiə əqidəsi/ Вера шиитов, Şiə yalanı/Ложь рафидитов | 1 комментарий

Во имя Аллаха!

Ненависть шиитов к тем кто не принимает их видение ислама не является уже секретом. Но мало кто знает, что подобная ненависть привела к тому, что их ведущие ученые, поправ все границы, обвинили даже пророков! Точно так как эти еретики приписали сподвижникам много того, что сподвижники никогда не делали, они приписали пророкам грехи, которых те не совершали! Спросите любого шиита, каково правовое решение в отношение того, кто отвергнет имамат?! И каждый знающий шиит скажет, такой человек неверный!

Мухадис шиитов ас-Саффар передал в своей книге «Басаир ад-дараджат» (стр 108) Continue Reading Имамат и пророк Юнус (алайхи салам)…

Имамы мусульман или имамы иудеев?!

16 декабря, 2012 в 10:36 дп | Опубликовано в Şiə əqidəsi/ Вера шиитов | Оставьте комментарий

Шейх шиитов, мухадис ас-Саффар передал в своей книге «Басаир ад-дараджат»  (изд. аль-Алами, Бейрут, стр 295):

Перевод:

От Имрана ибн Айуна: Я сказал Абу Абдуллаху: Вы посланники? Он сказал: Нет. Я сказал: Те кто не достигли вас, рассказывали мне что вы сказали, что вы посланники. Имам сказал: Кто (сказал это) Абуль Хаттаб? Я сказал: Да. Имам сказал: В таком случае он бредит (лжет). Рассказчик сказал: Я спросил: На основе чего вы выносите свои решения? ИМАМ СКАЗАЛ: МЫ СУДИМ В СООТВЕТСТВИЕ С ЗАКОНАМИ СЕМЬИ ДАУДА!

Аллах Милостив! Почему имамы мусульман должны судить согласно законам иудеев, а не согласно шариату Аллаха и Его посланника (саллалаху алайхи ва аля алихи ва саллям)?!!!

 

 

Şiə alimin Quran haqqında sözləri

8 декабря, 2012 в 2:07 пп | Опубликовано в Şiə əqidəsi/ Вера шиитов, Şiələr və Quran/ Шииты и Коран | Оставьте комментарий

Şiə şeyxi Adnan Bahrani yazib:

bahrani

”Xülasə olaraq deyirik, Əhli beyt (a) yolu ile gələn, əgər mütəvatir sayılmasa da, çox sayda olan xəbərlərə görə əlimizdəki bu Quran Muhammədə (a) nazil olmuş Quranın tamamı deyildir, əksinə burda Allahın endirdiyinə müxalif olan və təhrif edilmiş, dəyişdirilmiş şeylər vardır və ordan çoxlu şeylər də çıxarılmışdır. Məsələn, Əlinin (a) adı bir çox yerdən çıxarılmışdır və Muhammədin ailəsi sözü çıxarılmışdır və eləcədə münafiqlərin adları və bundan başqa şeylər də çıxarılmışdır. Əli ibn İbrahimin təfsirində deyildiyi kimi bu Quran həm də Allahın və Onun Elçisinin razı olduğu şəkildə tərtib edilməmişdir.Allahın endirdiyinə müxalif olan ayə bu sözdür: “Siz insanlar üçün ortaya çıxarılmış ən yaxşı ümmətsiniz (onlara) yaxşı işlər görməyi əmr edir, pis əməlləri qadağan edir və Allaha inanırsınız.” Əbu Abdullah bu ayəni oxuyana dedi: “Xeyrli ümmət möminlərin əmirini və əl-Hüseyn ibn Əlini öldürür.” Ondan soruşdular: “Ey Allah Elçisinin övladı, necə nazil olub?”Dedi: “İnsanlar üçün çıxarılmış xeyirli imamlarsınız” şəklində nazil olub. Məgər görmürsən ki, Allah “yaxşılıqları əmr edib pisliklərdən çəkindirir və Allaha da inanırsız” deyərək onları məch edir?!”

والحاصل فالأخبار من طريق أهل البيت (ع) أيضا كثيرة إن لم تكن متواترة على أن القرآن الذي بأيدينا ليس هو القرآن بتمامه كما أنزل على محمد (ص) بل منه ما هو خلاف ما أنزل الله و منه ما هو مُحرمف ومغير وأنه قد حُذِفَ منه أشياء كسيرة منها اسم علي (ع) في كثير من المواضع ومنها لفظة آل محمد (ع) ومنها أسماء المنافقين ومنها غير ذلك وأنه ليس على الترتيب المرضي عند الله وعند رسول الله (ص) كما في تفسير علي بن إبراحيمأما ما كان خلاف ما أنزل الله فهو قوله تعال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله, فقال أبو عبدالله (ع) لقارىء هذه الآية: خير أُمة تقتلون أمير المؤمنين والحسين بن علي (ع) فقيل له:كيف نزلت يا ابن رسول الله فقال: إنما نزلت خير أئمةٍ أُخرجت للناس, ألا ترى مدح الله لهم في آخرالآية تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر فتؤمنون بالله»مشارق الشموس الدرية

 

 

Следующая страница →


Entries и - комментарии feeds.