Bu şəkilə bir baxın!

6 декабря, 2012 в 11:26 дп | Опубликовано в Şiələr kimdi?/Кто такие шииты | Оставьте комментарий

Bu şəkil İsa (a.s) üçün yox Əli ibn Abu Talib (r.a) üçündür. Biz deyəndə ki, şiələrin inancı ilə razılaşmırıq və deyirik ki bu İslama ziddir, bu o demək deyil ki, biz Peyğəmbərin (s.a.s) ailəsini sevmirik, əksinə bu İslamda vacibdir, bu əhli sünnənin yoludur, ancaq biz hesab edirik ki, necə ki, şiələr özlərini ehli-beytin davamçıları hesab edirlər baxmayaraq ki, əslində bu belə deyil, eləcə də xristianlar da bildirilər ki, biz İsanı sevmirik, ancaq həqiqətdə İsanı sevirik, eyni ideya bizlə şiələr arasında da var. Şəkilə diqqət yetirin!!! Şəkil Şiə imamət CD-dən götürülmüşdür.
Uca Allah deyir: De:«Ey kitab əhli, öz dininizdə haqsız yerə ifrata varmayın (bəşər övladını Allah və ya Allahın oğlu, yaxud üç Allahdan biri hesab etməyin) və həmçinin bundan qabaq (fitrətin düz yolundan) azmış, çoxlarını azdırmış və doğru yoldan (peyğəmbərlərin şəriətlərindən) sapmış dəstənin nəfsi istəklərinə tabe olmayın».” (Maidə 77). Onlar Əli (r.a) haqqında əvvəllər kafirlərin öz tanrılarına və müqəddəslərinə qarşı etdiklərini edirdilər,əlbəttə ki, peyğəmbər və onun əhli beytinin buna heç bir dəxli yoxdur və onlar bunu görsəydilər şübhəsiz ki, bunla razı olmazdıar, çünki onların öyrətdikləri İslam idi. Baxın Əhli Beytin dini barəsində heç bir məlumatı olmayan ancaq özlərini Əhli Beytin davamçıları olduqlarını iddia etdən insanlar kimdir.

Əli ibn Əbu Talib (r.a) Nəhcül-Bəlağədəki öz xütbələrindən birində deyir: “(Şeytanın arxasınca getməyin təsirindən) tezliklə iki tayfa mənə görə həlak olacaq: (birincisi) dostluqda ifrata varan dost. Beləki, sonsuz məhəbbəti onu batil yola (şiəliyə) çəkəcək. Digəri isə mənə qarşı öz həddini aşan və sonsuz düşmənçiliyinin nahaq yola vadar etdiyi (xəvaric və nəvasib kimi) düşməndir. Mənim haqqımda ən yaxşı iş görənlər bu ikisinin arasında olan adil dəstədəndirlər. Belə isə bu adil dəstəyə yoldaş olub böyük kütlənin ardınca gedin. Çünki Allahın əli (bu) camaatın üstündədir. (Onlara qarşı) müxaliflikdən və ayrılıqdan çəkinin. Çünki tək qalan qoyun canavara yem olduğu kimi, camaatdan təcrid olan, tənha qalan da şeytana düçar olar. Agah olun, bir kimsəni bu yola dəvət edən (dində bid’ət yaradan) hərkəsi öldürün, mənim əmmaməmin altında olsa belə.” (Nəchul-Bəlağə, Xəvariclər haqqında 126-cı, bəzi nəşrlərdə isə 127-ci xütbə)
Həmin dövrdə 3 qrup insan var idi:
Xaricilər – onlar deyirdilər ki imam Əli kafir idi və onlar ibn Mulcəmi onu öldürməyə göndərirlər və o da öldürdü.
Şiələr- onlara görə o məsum imamdır və Allah onu müsəlmanlara rəhbər seçib və sairə
Sünnilər (müsəlmanların əksəriyyəti) – deyirlər ki, o Peyğəmbərin böyük sahabələrindən biridir və müsəlmanların böyük rəhbərlərindən biridir, ancaq müsəlmanlar onu özləri seçiblər Allah yox.
Böyük əksəriyyət və orta yolun davamçıları olan insanların kim olduğunu imam Əlinin öz xütbəsindən və göstərilən 3 qrupda aydın görmək olar.

Ширази: Али достиг уровня нубувата (пророчества)

22 октября, 2012 в 9:53 дп | Опубликовано в Şiə əqidəsi/ Вера шиитов, Şiələr kimdi?/Кто такие шииты, Əqidə/ Вероубеждение | Оставьте комментарий

Во имя Аллаха!

Когда мы говорим, что согласно этим еретикам Али достиг уровня пророчества, то мы не лжем.

В своей книге «Ночи Пешавара» (стр 247), шиитский ученый Ширази сказал: Continue Reading Ширази: Али достиг уровня нубувата (пророчества)…

İran, Hizbullah ve Nusayriler Ümmeti Mehdilik Savaşları adına (Terörist) Kafir ilan ediyorlar

29 августа, 2012 в 3:08 пп | Опубликовано в Tarix/История, Şiələr kimdi?/Кто такие шииты | Оставьте комментарий

Suriye’deki özgürlük savaşı, aramızdaki farkları ve “iman” tanımımızın da ne olduğunu ortaya koyuyor. “İman” ve “tevhid” “vahdet ve “ümmet” kavramları tarihte bugün bu kadar mazlum ve aldatıcı olmamış ve fitneye kurban edilmemiştir. Zulüm, katliam ve Allah’a ortak koşma ve zalimden yana olma, Suriye savaşında ve İstiklal savaşından daha çok başka bir savaşta görülmedi Fas’tan Afganistan’a kadar bütün İslam âlemi bir zamanlar işgal altındaydı ve kanı ve yıkımı pahasına özgürlüğünü elde etme savaşları verdi. Kimi ülkede İslam’dan bazı kırıntılar kaldı kimisinde ise, İslam’dan bazı ibadetlerin dışında bir eser kalmadı. O gün düşman ve işgalci; Avrupalı Hıristiyanlar idi. O gün kalplerimiz bir tek şey üzere çarpıyordu; İslam ve özgürlük. Kaybettiğimiz izzetimiz için umutsuz ve yorgun bir savaşı dünyanın en güçlü devletlerine ve dünyanın en zalim ve kan akıtıcı sistemlerine ve diktatörlerine karşı savaşıyorduk Şer’î olan ifade ile Cihad ediyorduk. Bugün ise, bu işgalci düşman başka bir libasla karşımızda. Continue Reading İran, Hizbullah ve Nusayriler Ümmeti Mehdilik Savaşları adına (Terörist) Kafir ilan ediyorlar…

Şiə Quranda necə xatırlanılır?

29 августа, 2012 в 3:00 пп | Опубликовано в Şiələr kimdi?/Кто такие шииты | 1 комментарий

Şiə sözü Quranda dəfələrlə işlənilib. Bu söz təriqət və dəstə mənasında işlənsə də əsasən mənfi məna daşıyır. Gəlin baxaq:
Dinlərini parçalayıb Şiə (firqə-firqə) olanlarla sənin heç bir əlaqən yoxdur. Onların işi Allaha aiddir. Sonra (Allah) onlara etdikləri əməllər barədə xəbər verəcəkdir. (6:159)
Bu ayədə Allah bizi dini parçalayıb şiə olmamağı xəbardarlıq edir və elan edir ki, bu adamlar Muhəmməd peyğəmbərin (sas) ümmətindən deyil.
De: “(Allah) başınızın üstündən və ya ayaqlarınızın altından üzərinizə əzab göndərməyə, ya da sizi qarışıqlığa salıb Şiə (dəstə-dəstə) etməyə və birinizə digərinin gücünü daddırmağa qadirdir”. Bax gör! Biz ayələri belə izah edirik ki, bəlkə başa düşsünlər. (6:65)
Bu ayədə Allah xəbərdarlıq edir ki, cəza olaraq bizi şiələrə döndərə bilər.
Tövbə edərək Ona üz tutun, Ondan qorxun, namaz qılın və şərik qoşanlardan olmayın! O kəslərdən ki, öz dinini bölüb Şiələrə (firqələrə) ayrıldılar. Hər firqə öz təriqətini (üstün bilib) sevinir. (30:31-32)
Bu ayədə Allah şiələr sözünü Allaha şərik qoşan bütpərəst müşriklərlə bir edir.
Sonra hər Şiələrdən (firqədən) ər-Rəhmana ən çox asi olanı çıxardacağıq.(19:69)
Bu ayədə Allah şiələr sözünü Ona ən çox asi olanlarla bir edir.
Həqiqətən, Firon yer üzündə təkəbbürlük göstərib onun əhalisini Şiələrə zümrələrə bölmüşdü. (Firon) onlardan bir zümrəni zəiflədir, onların oğlan uşaqlarını öldürür, qadınlarını isə sağ buraxırdı. Həqiqətən, o, fitnə-fəsad törədənlərdən idi. (28:4)
Görün Firon nə qədər narahat idi ki, özünü tanrı elan etmişdi. O insanları dəstələrə və cərəyanlara bölmüşdü, onları asanlıqla idarə edə bilsin. Hər bölgü Şiə adlanır.

Шейх Усман Аль-Хамис: Многобожие (ширк) в книгах шиитов

29 июня, 2012 в 12:51 пп | Опубликовано в Media/Медия, Şiə əqidəsi/ Вера шиитов, Şiələr kimdi?/Кто такие шииты | Оставьте комментарий

Видео по линку

http://salaf-tube.com/?p=2304

Imam: Şiələrimiz bizi tərk edib

17 марта, 2012 в 3:24 пп | Опубликовано в Tarix/История, Şiə kitablardan scan olunmuş səhifələr, Şiələr kimdi?/Кто такие шииты | Оставьте комментарий

Kitab «İmam Hüseyn», yazan Abbas Qummi:

 

 

İmam Baqir öz şiələri haqqinda

13 февраля, 2011 в 6:46 пп | Опубликовано в Şiə kitablardan scan olunmuş səhifələr, Şiələr kimdi?/Кто такие шииты | Оставьте комментарий

Kitab: Qiyamlar.

Muəlif: Seyid Məhəmməd Müsavi Kəşani.

İmam Baqir deyib: «Əgər bütün yer üzündə olan insanlar bizim şiəmiz olsalar, onların 4/3 hissəsi şəkdə, qalan bir hissəsi də axmaq olacaqlar».


Entries и - комментарии feeds.