Аятолла Табризи о Коране

16 марта, 2013 в 4:22 дп | Опубликовано в Şiələr və Quran/ Шииты и Коран | Оставьте комментарий

Вниманию читателя, я хочу предложить фетву известного шиитского ученого современности, ныне уже почившего.

Аятулле Джаваду ат-Табризи задали вопрос, и он ответил:

 

Вопрос: Являются ли хутбы аль-Байан и ат-Татанджия достоверными? Являются ли предания аль-Хайруль аль-асфар и ан-Нурания в книге «Бихар аль-анвар» достоверными? И вопрос касательно высказывания пророка (саллалаху алайхи ва али): «Я оставил среди вас две тяжелые вещи. Книгу Аллаха и мое семейство, держитесь их и никогда не попадете в заблуждение». Какое из этих двух вещей более тяжелое? Коран или Ахлаль-бейт?

 

Ответ Аятуллы ат-Табризи: “С именем Аллаха, церемонии которые ты упомянул не достоверно приписаны повелителю правоверных (мир ему). Что касается двух тяжелых вещей, то большей из них является истина Корана, которая сохранена с семейством пророка (мир им) и в сердцах некоторых верующих. Имамы пожертвовали собой, чтобы сохранить величайшее из двух тяжелых вещей. Когда мы говорим Коран, мы не имеем ввиду то, что напечатано и находится в людских руках, ПОТОМУ ЧТО ЭТО НИЧТО ИНОЕ, КАК ИСТОРИИ О КОРАНЕ, который сохранился с его людьми (имамами), и Аллах знает лучше».

Скриншот с официального шиитского сайта прилагается:

.tabrizi1

 

 

Şiə alimin Quran haqqında sözləri

8 декабря, 2012 в 2:07 пп | Опубликовано в Şiə əqidəsi/ Вера шиитов, Şiələr və Quran/ Шииты и Коран | Оставьте комментарий

Şiə şeyxi Adnan Bahrani yazib:

bahrani

”Xülasə olaraq deyirik, Əhli beyt (a) yolu ile gələn, əgər mütəvatir sayılmasa da, çox sayda olan xəbərlərə görə əlimizdəki bu Quran Muhammədə (a) nazil olmuş Quranın tamamı deyildir, əksinə burda Allahın endirdiyinə müxalif olan və təhrif edilmiş, dəyişdirilmiş şeylər vardır və ordan çoxlu şeylər də çıxarılmışdır. Məsələn, Əlinin (a) adı bir çox yerdən çıxarılmışdır və Muhammədin ailəsi sözü çıxarılmışdır və eləcədə münafiqlərin adları və bundan başqa şeylər də çıxarılmışdır. Əli ibn İbrahimin təfsirində deyildiyi kimi bu Quran həm də Allahın və Onun Elçisinin razı olduğu şəkildə tərtib edilməmişdir.Allahın endirdiyinə müxalif olan ayə bu sözdür: “Siz insanlar üçün ortaya çıxarılmış ən yaxşı ümmətsiniz (onlara) yaxşı işlər görməyi əmr edir, pis əməlləri qadağan edir və Allaha inanırsınız.” Əbu Abdullah bu ayəni oxuyana dedi: “Xeyrli ümmət möminlərin əmirini və əl-Hüseyn ibn Əlini öldürür.” Ondan soruşdular: “Ey Allah Elçisinin övladı, necə nazil olub?”Dedi: “İnsanlar üçün çıxarılmış xeyirli imamlarsınız” şəklində nazil olub. Məgər görmürsən ki, Allah “yaxşılıqları əmr edib pisliklərdən çəkindirir və Allaha da inanırsız” deyərək onları məch edir?!”

والحاصل فالأخبار من طريق أهل البيت (ع) أيضا كثيرة إن لم تكن متواترة على أن القرآن الذي بأيدينا ليس هو القرآن بتمامه كما أنزل على محمد (ص) بل منه ما هو خلاف ما أنزل الله و منه ما هو مُحرمف ومغير وأنه قد حُذِفَ منه أشياء كسيرة منها اسم علي (ع) في كثير من المواضع ومنها لفظة آل محمد (ع) ومنها أسماء المنافقين ومنها غير ذلك وأنه ليس على الترتيب المرضي عند الله وعند رسول الله (ص) كما في تفسير علي بن إبراحيمأما ما كان خلاف ما أنزل الله فهو قوله تعال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله, فقال أبو عبدالله (ع) لقارىء هذه الآية: خير أُمة تقتلون أمير المؤمنين والحسين بن علي (ع) فقيل له:كيف نزلت يا ابن رسول الله فقال: إنما نزلت خير أئمةٍ أُخرجت للناس, ألا ترى مدح الله لهم في آخرالآية تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر فتؤمنون بالله»مشارق الشموس الدرية

 

 

Şiələrin şeyxi əl-Mufid Quran barədə deyib..

8 декабря, 2012 в 2:00 пп | Опубликовано в Şiələr və Quran/ Шииты и Коран | Оставьте комментарий

Şeyxləri Mufid «Əvail maqalat» kitabında deyib: Continue Reading Şiələrin şeyxi əl-Mufid Quran barədə deyib…..

Цитата из одного из старейших шиитских комментариев Корана

8 декабря, 2012 в 1:55 пп | Опубликовано в Şiə əqidəsi/ Вера шиитов, Şiələr və Quran/ Шииты и Коран | Оставьте комментарий

В предисловие к толкованию одного из самых первых шиитских комментаторов Корана, Али ибн Ибрахима аль-Гумми, мы читаем: Continue Reading Цитата из одного из старейших шиитских комментариев Корана…


Entries и - комментарии feeds.